O nas

Research and Development (RnD)

Research and Development (RnD)

Wprowadzanie innowacji to proces długi i żmudny, oparty o doświadczenie, techniczne rozwiązania oraz zaangażowanie zespołu fachowców. Kluczem w tworzeniu produktu innowacyjnego jest nierozłączna i niezachwiana współpraca pomiędzy wszystkimi działami firmy, a przede wszystkim Działem Obsługi Klienta i Handlowcami, którzy na co dzień mierzą potrzeby klientów. To właśnie klienci nakreślają cele innowacji i są jej nierozdzielnym elementem.

Zadania działu innowacji

Przygotowanie inwestycji składa się z wielu istotnych elementów i żadnego nie należy pominąć. SUPERSNOW od ponad dwudziestu lat rozwija się w przekonaniu, że ścisłe badania oraz kontakt z klientem mają kluczowe znaczenie podczas tworzenia najbardziej zaawansowanych technologii. Na potrzeby rozwoju, został powołany dział Research and Development.

Kadra badawczo - rozwojowa prowadzi badania w zakresie:

  • przepływów płynów i gazów,
  • termodynamiki,
  • chłodnictwa,
  • obróbki ubytkowej,
  • spawalnictwa,
  • programowania sterowników,
  • projektowania graficznego,
  • modelowania 3D oraz wielu innych dziedzin techniki, które pozwolą na stworzenie dopracowanego wyrobu.

Obecność w firmie

Praca Działu Innowacji jest ściśle związana z wdrażaniem nowych rozwiązań i promowaniem ich na rynku. Pracownicy tego działu prowadzą projekty od pomysłu do zakończenia życia produktu czyli od szkiców koncepcji poprzez wdrażanie i  produkcję, do opieki nad produktem już po sprzedaży. W oparciu o badania i testy oraz szeroką współpracę międzydziałową, tworzone są najlepsze rozwiązania, dostosowane do potrzeb naszych przyszłych i obecnych klientów.