Projekty

    

Supersnow Spółka Akcyjna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Urządzenie naśnieżające wykorzystujące innowacyjną technologię produkcji śniegu” .

Celem projektu jest zbadanie, wykonanie i przetestowanie w warunkach operacyjnych innowacyjnej konstrukcji armatki śnieżnej zgodnie z opracowaną koncepcją.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna armatka śnieżna, charakteryzująca się szeregiem przewag konkurencyjnych względem innych dostępnych rozwiązań.

Całkowita wartość projektu: 4 358 750 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 240 281,25 zł