Akcjonariusze

30.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SUPERSNOW S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą Supersnow Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki pod adresem ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi."


20.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SUPERSNOW S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą Supersnow Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki pod adresem ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


10.11.2020 r.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SUPERSNOW S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą Supersnow Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki pod adresem ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


02.12.2020 r.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SUPERSNOW S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą Supersnow Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki pod adresem ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


23.12.2020 r.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SUPERSNOW S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą Supersnow Spółka Akcyjna z siedzibą w Maniowach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki pod adresem ul. Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, w dniach roboczych w godzinach 7.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi."